چهارشنبه, 26 تير 1398

انقلاب و انتظار

خلاصه

مقاله ای در خصوص انقلاب و انتظار

توضيحات

آن که حقیقت را نمی داند، نادان است، اما آن که حقیقت را می داند و آن  را دروغ می نامد، تبهکار است.برتولت برشت  انقلاب به معنای مصطلح و رایج آن، دگرگونی، فرو ریختن و بر هم زدن هنجارها و ارزش های متداول و مرسوم در حکومت و جامعه ی محکوم به آن است. البته این دگرگونی و انقلاب در ابدال و جانشین نمودن حکومتی با هنجار ها و ارزش های مقدس و مردمی به تکامل می رسد، و گرنه صرف انقلاب کردن، بدون جایگزین نمودن "بایدها و نبایدها" ثمرات و نتایجی واقعی را نمایان و آشکار نمی کند، به این جهت همواره انقلابات؛ اولا: برای "رهایی" از آنچه که هست و نباید باشد و ثانیا: برای"دست یابی" به آنچه که نیست و باید باشد، به منصه ظهور و حضور می رسند .

به همین جهت، انقلاب و نهضت اسلامی مردم مسلمان ایران به زعامت و هدایت تئوریسین حکومت اسلامی در جهان، حضرت امام  خمینی(ره) با همنوایی و همرایی همه ی اصناف مردم، اندیشه ای پرخروش، پرخشم، سراسر وحدت و یکپارچگی برای حمایت از ملت ستمدیده و استبداد زده ی ایران بود كه برای رهیدن و رهاندن مردم از زیر یوغ سلطه ی جابرانه ی دژخیم پهلوی و رساندن و رسیدن به استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی نضج گرفت.

پس این نهضت؛ (( به صنف و طبقه ی خاصی از مردم ایران اختصاص ندارد، نه کارگری است، نه کشاورزی، نه فرهنگی و نه بورژوازی در این نهضت غنی و فقیر، مرد و زن، شهری و روستایی، طلبه و دانشجو، پیله ور و صنعتگر، کاسب و کشاورز، روحانی و آموزگار، باسواد و بی سواد یکسان شرکت دارند.)) "شهید مطهری"

آري؛ انقلاب اسلامی ایران نیز با خون سرخ شهیدان اسلام به بارنشست و با همین جان نثاریها و ظلم ستیزی ها در راه اسلام انقلابی و انقلاب اسلامی است که هم چنان به میوه ها و ثمرات خویش می بالد و طبیعی است که با چنین ظرفیتی عظیم و عمیق می تواند بماند و در برابر همه ی جهان و جهانیان بر خود ببالد و چونان چشمه سار مطهر و شفاف حقیقت گرایی است كه سیلاب وش، ناپاکی می بلعد و پاکی می زاياند.

با اين همه، اهمِ انتظارات الهی و انسانی از انقلاب آسمانی و اسلامی ما کدامند؛

1- قدرشناسی عملی و همیشگی مسئولان از مردم:

انقلاب اسلامی در صدر اسلام توسط نبی مکرم اسلام (ص) و سپس توسط امام متعالی شیعه، علی (ع) به ارمغان آمد، اما مردم نتوانستند آن گونه که  باید و شاید سپاسگزار و قدرشناس این موهبت الهی باشند، ولی اینک قضیه کاملا بالعکس است. فی الحال، مردم قدردان ایران اسلامی، انقلاب را به ارمغان آورده اند، مسئولان که خود نیز از جرگه و زمره ی مردمند، شایسته است، قدردان مردم انقلابی و اسلامی باشند. چه زیبا و پرمعنا امام امت، حضرت امام خمینی(ره)، همگان را متذکر شده است که:

(( من با جرات مدعی هستم که ملت ایران و توده ی میلیونی آن در عصر حاضر بهتر از ملت حجاز در عهد رسول الله صلی الله علیه وآله و کوفه و عراق در عهد امیرالمومنین و حسین بن علی صلوات الله و سلامه - علیهما می باشند.))

تامل و اندیشیدن در عمق این سخن پیامبرگونه، نیاز امروز، فردا، بلکه همیشه ی ماست!

2-عنایت و مراقبت از اصل "انقلابی بودن اسلام و اسلامی بودن انقلاب" :

انقلاب ما اسلامی است و ضروری است که این انقلاب اسلامی و آن اسلام انقلابی بماند و ابراهیم های خلیل همواره بت شکنی کنند و هیچ بتی نتواند قداست و عظمت آنان را مکدر و مضروب کند.

 آری! ((اسلام و بالخصوص اسلام شیعی، مذهب حرکت و انقلاب و خون و آزادی و جهاد و شهادت است.))  "شهيد مطهري"

3- جلوگیری از رخنه و نفوذ سودجویان و فرصت طلبان؛

عدم توجه به این مخاطره ی مخرب و کشنده، انقلاب ها را به سوی زوال  و اضمحلال تدریجی سوق می دهد ((رخنه و نفوذ افراد فرصت طلب در درون یک نهضت از آفت های بزرگ هر نهضت است... هر نهضت مادام که مراحل دشوار اولیه را طی می کند، سنگینیش بر دوش افراد مومن مخلص فداکار است، اما همین که به " بار" نشست و یا لااقل نشانه های "بار دادن " آشکار گشت و شکوفه های درخت هویدا شد، سر و کله افراد فرصت طلب پیدا می شود... این جریان تا آن جا کلیت پیدا کرده که می گویند: "انقلاب، فرزند خور است." گویی ماهیت انقلاب این است که همین که به نتیجه رسید، فرزندان خود را یک یک نابود سازد ولی انقلاب فرزند خورنیست، غفلت از نفوذ و رخنه ی فرصت طلبان است، که فاجعه به بار می آرود.))  "شهید مطهری"

آری، انقلاب مطهر ما همواره فرزندان صدیق داشته، دارد و خواهد داشت و تنها انقلاب های غیر فرهنگی و مادی می توانند فرزندکش، فرزند خور و فرزند خوار باشند و البته مراقبت از این موضوع و ایجاد مصونیت در برابر فرصت طلبان و منفعت جویان فریضه ای انسانی و اسلامی است.

4- رجحان حقیقت الهی و انسانی بر منفعت های مادی و دنیوی:

ترجیح حقیقت های اخروی بر مصلحت های دنیوی و مصلحت های شخصی و جناحی به عنوان یک آرمان و استراتژی انسانی و اسلامی است که از جمله انتظاراتی است، که لازم است،حی و حاضر باشد و بماند. ((اسلام در ذات خود یک "حقیقت" است نه یک"مصلحت" یک "هدف" است نه یک " وسیله" و تنها افرادی می توانند از این منبع انرژی اجتماعی بهره گیری نمایند، که به اسلام به چشم " حقیقت" و "هدف" بنگرند نه به چشم "مصلحت" و " وسیله.")) 

" شهید مطهری"

5 -اشرف بودن کوخ نشینان بر کاخ نشینان:

با توجه به آموزه های بنیان گذار انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) و منویات و بیانات رهبر معظم انقلاب، کوخ نشینان، محرومان و مستضعفان ولی نعمت انقلابند.

توجه به این امر حیاتی و انسانی یکی از انتظارات مقدس و مردمی کشور ماست.

امام (ره) وصیت نموده است: ((به همه در کوشش برای رفاه طبقات محروم ، وصیت می کنم که، خیر دنیا و آخرت شما رسیدگی به حال محرومان جامعه است که در طول تاریخ ستمشاهی و خان خانی در رنج و زحمت بوده اند و چه نیکو است که طبقات تمکن دار به طور داوطلب برای زاغه و چپرنشینان مسکن و رفاه تهیه کنند و مطمئن باشند که خیر دنیا و آخرت در آن است و از انصاف به دوراست که یکی بی خانمان و یکی دارای آپارتمان باشد.))        

6-عدم مسامحه و سهل انگاری در کار مردم مسلمان:

مسامحه و سهل انگاری احتمالی در انجام امور مردم در ارگان ها و بخش های مختلف چه از جهت تقصیر و چه از سبب قصور آفتی است، غیر منتظره که لطمات و صدمات جبران ناپذیری به کیان مملکت اسلامی وارد می کند.

 چنان که امام (ره) فرموده اند:

(( اکنون که بحمد الله تعالی موانع رفع گردیده و فضای آزادی برای دخالت همه طبقات پیش آمده است، هیچ عذری باقی نمانده و از گناهان بزرگ و نابخشودنی مسامحه در امر مسلمین است.))  

خطر مسامحه در کار مسلمانان را گناهی کبیر و غیر قابل بخشش دانستن و شمردن سخن بزرگ و معصومانه ای است، که تامل و تفکر فراست برانگیز هر انسان آزاده ای را برای همیشه  بر می انگیزاند.

7- دعوت از مردم برای حضور یکپارچه در کلیه ی صحنه های انقلاب:

انقلابات مردمی با حضور مردم به پیروزی می رسند، با وجود و بودن آنان نیز تکامل می يابند و به راستی غفلت از این حقیقت انقلابی مصیبت و حتی معصیتی فراموش ناشدنی است.

تا آن جایی که امام خمینی (ره) وصیت می کند که:

(( چه در نسل حاضر و چه در نسل آتیه و چه بسا که در بعض مقاطع عدم حضور و مسامحه گناهی باشد که در راس گناهان کبیره است.)) و برای همین عظمت حضور مردم است که آن حضرت، گفته است؛ «میزان، رای ملت است».این کلام ایشان حقیقتا از آیات محکم و متین منشور، کتاب و قاموس انقلاب ماست.

  8- مسدود ماندن زمینه ها، بسترها و ابواب ورود افراد به بازی های سیاسی:

مردم ایران اسلامی ، چه مرد و چه زن، چه کشاورز و چه کارمند، چه اداری و چه غیر اداری  چه نظامی و چه غیر نظامی متعلق به جامعه ی اسلامی هستند و در تمام برهه ها و دوران های انقلاب، هیج تعلق خاطری به گروه یا جناح خاصی ندارند و چونان ید واحده ای در خدمت اسلام، رهبریت معظم نظام و مسلمین بوده و خواهند بود. گرچه شرکت و حضور آنان در سیاست و تعیین سرنوشت خویشتن یک ضرورت عقلانی و مذهبی است و لیکن ورود در باتلاق های مهیب بازی های سیاسی که بلاحقیقت اسلامی و بلا مصلحت انسانی می باشند و صرفا بازی منافع گروهی هستند، وحدت ملی و اخوت اسلامی را تهدید می کنند. با این تفصیل انسداد این بستر و باب توقعی اسلامی و انسان دوستانه است.

9- پاسداری و نگهبانی از طبع قرآن برای متن زندگی مردم:

وحی منزل قرآنی و طبع ونشر این معجزه ی بی همتای دین مبین اسلام برای هدایت و سعادت زندگان است  نه صرفا برای ترحیم مردگان! همگان می دانیم که قرآن کتاب زندگی سازی است نه مرده نوازی! اکنون باز  به کلام آن مرد آسمانی، خمینی  کبیر(ره) رجوع می کنیم که می فرماید:

((ما مفتخریم  و ملت عزیز و سرتا پا متعهد به اسلام و قرآن مفتخر است که پیرو مذهبی است که می خواهدحقایق قرآنی که سراسر آن از وحدت مسلمین بلکه بشریت دم می زند، از مقبره ها و گورستانها نجات داده و بعنوان بزرگ ترین نسخه ی نجات دهنده بشر از جمیع قیودی که بر پا و دست و قلب و عقل او پیچیده است  و او را بسوی فنا و نیستی و بردگی و بندگی طاغوتیان می کشاند، نجات دهد.))

10- ملاحظه عدل و ظلم، پیش از عادل و ظالم:

انسان مسلمان انقلابی ملاک ها و معیارهای ظلمت و عدالت را دریافته و مصادیق آن را به خوبی در می یابد. آری، خداوند او را از خواب جهل و بی تفاوتی رهانیده است  و او نسبت به جامعه ی خود، حتی جامعه ی جهانی در برابر ظلم ها و ستم ها و عدل ها و قسط ها مسئول است و همان گونه که در برابر طاغوتیان پهلوی ایستاد،در برابر مستکبرین جهانی نیز به زیبایی و بزرگی ایستادگی خواهد کرد.

 ((انسانی که بیداری خدایی پیدا می کند... او دیگر طرفدار عدل است نه عادل، دشمن ظلم است نه ظالم، طرفداریش از عادل و دشمنیش با ظالم از عقده های روانی و شخصی ناشی نمی شود اصولی و مسلکی است.))  شهید مطهری                    

11- صدور انقلاب اسلامی ایران به همه ی جهان:

مختصات انقلابی و اسلامی انقلاب ما، بر اصول و حصین هایی جهان شمول و بدون مرز استوار است. عمودهای آرمانی و فرا زمینی چون؛ استقلال آزادی و جمهوری اسلامی، که تقید و تعلقی به هیچ قوم، وطن ، طبقه و رنگ و نژادی ندارند، بلکه به تمام بشریت متعلق می باشند و با این ظرفیت بی نظیر می توان  صدور انقلاب را به جهان تسهیل و حتی ظهور منادی عدالت جهانی را نیز تعجیل نمود.

 12- پاسداری مجدانه از آزادی بیان و عقیده ی صادقانه و غیر مغرضانه:

پاس داشت آزادی عقیده که تحفه ای آسمانی و الهی است، یک حقیقت مسلم انسانی است. همه ی مردم و اقلیت های مذهبی مادامی که به ضرر مصالح ملی، حقایق دینی و کیان حکومت اسلامی اقدام نکنند، در بیان عقاید خود در چارچوب قانون آزادند. اما آزادی بیان آنگاه که با اصول اسلامی و انسانی معارضت و مخالفت داشته باشد البته ویرانگری،مفسده و طغیانگری است. در این باب رجوع شود به مجموعه گفتار موسوی (مصاحبه های امام ره) با: روزنامه هلندی دی ولت کرانت، خبرنگاران برزیلی، انگلیسی، تایلندی، ژاپنی و آمریکایی، در مورخه ی 16و18آبان ماه 1357- ه.ش برابر با 7 و9 نوامبر 1978         

منابع؛ ارجاعات:

1- نهضت های اسلامی در صد ساله ی اخیر - شهید مطهری

2- وصیت نامه الهی ، سیاسی امام خمینی (ره)

 

بازگشت

امتیاز :  ۳.۷۱ |  مجموع :  ۷

ايجاد شده توسط  ravabt o  در تاريخ  1393/12/18

DOURAN Portal V4.6.0.0

V4.6.0.0