• ساعت : ۱۰:۳۲:۵۲
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۱/۱۲ 
معرفی سرپرست شهرداری ایذه
معرفي سرپرست شهرداري ايذه

پيرو تعليق شهردار ايذه توسط استاندار محترم استان خوزستان، جلسه شوراي اسلامي شهر ايذه در همين راستا در تاريخ 1398/01/12 بصورت فوق العاده در محل شورا برگزار و آقاي صالح كياني شاوندي بعنوان سرپرست شهرداري ايذه معرفي و انتخاب گرديد.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ایذه

امتیاز :  ۱.۵۰ |  مجموع :  ۲

برچسب ها