پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

درباره شهردار
نام : غلامحسین
نام خانوادگی: اسدی زاده
سمت: شهردار  ایذه
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
سمت قبلی : شهردار دهدز
تلفن: 06143622818
 

 


V5.4.0.0