پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

ارتباط با شهردار

سامانه ارتباط مردمي

سامانه پيامك :30007971790152 پست الكترونيك :shahrdari1394@gmail.com
ارتباط باشهردار:
06143622818
06143623092


www.izehcity.ir
خوزستان-شهرستان ایذه-خیابان طالقانی شهرداری ایذه
روابط عمومی شهرداری                               06143650120
.

...

V5.4.0.0