پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

ارتباط با اعضای شورای شهر
سامانه ارتباط مردمي    
سامانه پيامك :30007971790152 پست الكترونيك :
ارتباط با رئیس شورا:   09163901022
 
  www.izehcity.ir
 
روابط عمومی شورای شهر                           06143621212
ایذه ميدان شهدا،ابتداي خيابان شهید ولیپور،شوراي اسلامي شهر
 مسئول دفتر شورای شهر                         06143621212   

V5.4.0.0