پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

تماس با مدیر سایت

ارتباط  تلفنی:

06143650120
سامانه پيامك : 30007971790152
ارتباط با مدیر سایت:

06143650120


پست الكترونيك
:shahrdari@gmail.com
خوزستان-شهرستان ایذه-خیابان طالقانی شهرداری
            مسئول وب سایت شهرداری ایذه          بهنام احمدی
         مسئول IT
  شهرداری
. www.izehcity.ir

...

V5.4.0.0