پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

معرفی اعضاء

رئیس شورای شهر

 

 

نام :   غلام                                                                 

نام خانوادگی: اسمعیل وندی                  

مدرک تحصیلی: لیسانس

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی

دانشجوي كارشناسي ارشد

تلفن :09163901022

 

 

 

 

 

 

 


نایب رئیس شورای اسلامی شهر

 

 

نام :كورش

نام خانوادگی:مرادي                    

مدرک تحصیلی:فوق لیسانس

رشته تحصيلي: حقوق

تلفن :09163913522
 

 

خزانه دار و منشي اول شوراي شهر

 

 

نام : خدارحم

نام خانوادگی: رشیدی اوندي                 

مدرک تحصیلی: لیسانس

رشته تحصیلی: حسابداری

تلفن: 09166090927

 


منشي دوم شوراي شهر - عضو كميسيون تجديد نظر ماده 100 شهرداري

 

 

نام : ايمان

نام خانوادگی: داودي زيلابي            

مدرک تحصیلی: لیسانس

رشته تحصیلی: عمران

تلفن: 09163924330

 


عضو شوراي شهر - عضو كميسيون ماده 77 شهرداري

نام : داود

نام خانوادگی: اسماعیل پور                

مدرک تحصیلی: لیسانس

رشته تحصیلی: علوم تربيتي

تلفن: 09163900038

 


عضو شوراي شهر - عضو كميسيون ماده 100 شهرداري

 

 

نام : مهدی (شاهرخ)

نام خانوادگی: موسوی دهموردي                  

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

رشته تحصیلی: جغرافیا

دانشجوي دكتري مديريت برنامه ريزي شهري

تلفن : 09161110069

 


عضو شوراي شهر - عضو كميسيون ماده 55 شهرداري

 

 

نام : روزبه

نام خانوادگی: حيدري                     

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

رشته تحصیلی: عمران

تلفن: 09161910305

 


دبيرخانه شوراي شهر

 

 

 

نام : اردشیر

نام خانوادگی: طاهری                     

سمت: مسئول امور دفتري، دبيرخانه و دبير جلسات شوراي شهر  

مدرك تحصيلي: لیسانس 

رشته تحصیلی: مهندسي نرم افزار کامپیوتر

تلفن : 06143621212

 

V5.4.0.0