پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

کوشک نوراباد

نام محوطه تاق طویله
کشور  ایران
استان استان خوزستان
شهرستان ایذه
اطلاعات اثر
کاربری محوطه
دیرینگی دوره ایلخانی
دورهٔ ساخت اثر دوره ایلخانی
اطلاعات ثبتی
شمارهٔ ثبت ۲۱۴۰
تاریخ ثبت ملی ۱۳ مهر

Content