پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

وظایف حوزه خدمات شهری

وظایف واحد خدمات شهر:

همانگونه که از نام این واحد مشخص می باشد و همه مردم در روزگار جدید در شهر ها با این واحد به صورت روزانه و مستمر در تماس بوده و آشنا می باشند نشان دهنده این می باشد که در حال حاضر واحد خدمات شهری شهرداری از جمله قسمتهایی است که در اولویت اول با بهداشت و در اولویتهای دیگر آن کلیه امور خدمات رسانی سطح شهر از جمله رفت و روب ، حمل زباله ها و نخاله ها، پاکسازی انهار و ... را در بر می گیرد امیدواریم که توانسته باشیم در ارتقاء خدمت به مردم عزیزمان کوشابوده باشیم. 

وظایف واحد خدمات شهر:

1-جمع آوری زباله در قسمت شمال بلوار

2-جمع آوری زباله در قسمت جنوب بلوار

3-رفت و روب کلیه خیابانهای اصلی شهر بصورت مکانیزه و دستی در هفت روز هفته علی الخصوص در روزهای تعطیل

4-جمع آوری زباله واحدهای کارگاهی کارخانجات سطح شهر بصورت روزانه طبق قرارداد تنظیمی

5-جمع آوری و حمل زباله روزانه میانگین           کیلو گرم (       تن)

6-همکاری و نظافت ساختمانهای اداری و خدماتی شهرداری در مواقع لزوم

7-رفت و روب کوچه های فرعی بصورت مرتب و مداوم توسط کارگر ثابت محله ای

8-لایروبی کلیه جویهای دفع آبهای سطحی شهر در طول سال و فصول مختلف بصورت مستمر و مرتب

9-برنامه ریزی ستاد حوادث و تنظیم کشیک و آماده باش کلیه پرسنل با مدیریت معاونت شهرداری

10-همکاری در مراسمات با واحد روابط عمومی جهت برپایی و نصب پرچم و پلاکارد

11-اتلاف سگهای ولگرد درطول سال به روش مناسب

12-نصب مخازن ثابت زباله در ایستگاه های جمع آوری زباله و محلهای خارج از محدوده خدمات شهری

13-ایمن سازی معابر و نصب چراغ راهنمایی معلق و تابلوهای راهنمایی و رانندگی

14-نصب سرعت شکن ایمنی و گل میخهای معابر سطح شهر

15-نگهداری ، ترمیم و بازسازی سرعت شکن و گل میخهای سطح شهر

16-نصب تابلوهای سطح شهر با همکاری روابط عمومی

وظایف واحد متوفیات: 

1-ثبت امور متوفیات و برنامه ریزی جهت حمل و غسل و دفن اموات

2-ساخت سنگ قبر و تابلو و نصب به موقع در محل

3-نگهداری و توسعه فضای سبز آرامستان

4-رعایت امور بهداشتی غسالخانه و آرامستان و خرید ملزومات بهداشتی مورد نیاز

واحد موتوری خدمات شهری:

1-برنامه ریزی کاربردی و روزانه انجام وظیفه رانندگان جهت پروژ ه های عمرانی شهرداری

2- برنامه ریزی کاربردی و روزانه انجام وظیفه خودرو های تحت نظارت پیمانکاران

3- برنامه ریزی روزانه خودروهای حمل زباله

4-برنامه ریزی روزانه خودرو جاروب مکانیزه

5-برنامه ریزی روزانه خودرو حمل آب جهت آرامستان و پروژه های عمرانی شهرداری

 


V5.4.0.0