پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

اداره حراست

.

 نام :صالح

نام خانوادگی:   کیانی شاوندی                    

سمت: رئیس اداره حراست

مدرک تحصیلی:لیسانس

رشته تحصیلی:کامپیوترنرم افزار

پست الکترونیک:kiani_sa@yahoo.com

تلفن :06143632211

 
 ..

...


V5.4.0.0