پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

مسئول روابط عمومی
 
 نام :مجتبی
نام خانوادگی:محمدی                         
سمت:مسئول روابط عمومی
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس
رشته تحصیلی: برنامه ریزی آمایش سرزمین
پست الکترونیک:
mohamadi93m93@gmail.com
تلفن :06143646665


 .
... ... :

V5.4.0.0