پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

مسئول دفتر شهردار
 
 
نام :داریوش
نام خانوادگی:جمشیدی                        
سمت:مسئول دفتر شهردار
مدرک تحصیلی:دیپلم
رشته تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن :06143622818


 

V5.4.0.0