پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

مسئول دفتر فنی
 
 نام :محسن
نام خانوادگی:احمدی                         
سمت: مسئول دفتر فنی+
دبیر کمیسیون تجدید نظر ماده صد
عضو کمیسیون بدوی ماده صد
ناظر پروژه های عمرانی
مدرک تحصیلی:لیسانس
رشته تحصیلی:عمران عمران
پست الکترونیک:mohsena360@gmail.com
تلفن :06143650120


 .
... ...

V5.4.0.0