پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

مسئول تاکسیرانی
 
 نام :مظفر
نام خانوادگی:کیانی ده کیانی           سمت:مسئول تاکسیرانی و مسئول ورزش
مدرک تحصیلی:کارشناسی
رشته تحصیلی:معماری
پست الکترونیک:mozafark349@gmail.com
تلفن :06143650120


 
... ... .

مسئول تاکسیرانی اسبق

V5.4.0.0