پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

مسئول املاک و بافت فرسوده
 
نام :اشرف
نام خانوادگی:نظرپور                       
سمت:مسئول املاک ومسئول بافت فرسوده
مدرک تحصیلی:لیسانس
رشته تحصیلی:فقه مبانی حقوق اسلامی
پست الکترونیک:

تلفن :06143622018


 .

V5.4.0.0