پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

کارشناس ساختمانی
 
 نام :ابراهیم
نام خانوادگی:قریشوندی                        
سمت:کارشناس ساختمانی
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس
رشته تحصیلی:عمران
پست الکترونیک:
تلفن :06143622018


 


V5.4.0.0