پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

معاونت عمرانی و خدمات شهری
 
 نام :افشین
نام خانوادگی:بهمنی                         
سمت: معاونت عمرانی و خدمات شهری
مدرک تحصیلی:مهندسی
رشته تحصیلی:عمران عمران
پست الکترونیک:
A.bahmani2013@gmail.com
تلفن :06143622018
همراه:09166913303
 .
... .

V5.4.0.0