تماس با ما

🆔آدرس تنها صفحه رسمی شهرداری ایذه در اینستاگرام 👇👇👇

Instagram.com/municipality_izeh

🆔آدرس کانال تلگرامی شهرداری ایذه 👇👇👇

t.me/municipality_izeh

🆔آدرس سایت رسمی شهرداری ایذه 👇👇👇

izehcity.ir

◀ روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ایذه