روابط عمومی
لایروبی کانال قنات قدیم شهر و فعالیت های فضای سبز و خدمات شهری

لایروبی کانال قنات قدیم شهر و فعالیت های فضای سبز و خدمات شهری

لایروبی کانال قنات قدیم و اصلاح کانال(تصاویر:میدان ولایت کوچه ساحل) هرس کاری، چمن زنی، اصلاح پاجوش درختان و جمع آوری علف‌های هرز در بلوار ها (تصاویر: ورودی اهواز، بلوار مدرس و آیت الله مطهری و…