آتش نشانی
پیام غلامحسین اسدی شهردار ایذه به مناسبت روز آتش‌نشان

پیام غلامحسین اسدی شهردار ایذه به مناسبت روز آتش‌نشان

بسم الله الرحمن الرحیم بدون کمک دست های شما روزهای گداخته مان نمی گذرد، وقتی اتفاق بی هنگام، قصد درهم پیچیدن زندگی مان را دارد،روزهایت می گذرد و به هیچ چیز فکر نمی کنی جز…