خبر های فوری:

۱۰ آذر ۱۴۰۰
Previous
Next

آخرین اخبار

روابط عمومی
فراخوان

فراخوان

شهرداری ایذه در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۷ مورخ ۳۱/۰۶/ ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر ایذه در راستای اعتلای سیمای ظاهری و زیباسازی منظر شهری المان میدان اشکفت و دروازه ورودی اصفهان را متناسب با ویژگی های اقلیمی،فرهنگی و اجتماعی شهرستان ایذه با تاکید بر پیشینه تاریخی و باستانی و همچنین فرهنگ و هنر...

ورود مهندس علیرضا ره انجام به  عنوان شهردار شهرداری ایذه
مناقصه عمومی شهر ایذه
پیام مهندس علیرضا ره انجام پس از ورود به شهرداری ایذه